Серия HD 35 mm отворен тип

  • алуминиеви изтривалки отворени профили за преминаване на боклуците в леглото

Вложки мокет                                         Вложки мокет актив с алуминиево стъргало или четка между профилите                               

 

Вложки Бруш актив                                 Вложки бруш актив с алуминиево стъргало или четка между профилите

 

Вложки гума                                                   Вложки гума с алуминиево стъргало или четка между профилите

 

Вложки четка тройна                                     Вложки четки с алуминиево стъргало или четка между профилите