Подове за производството и обществени сгради

Индустриалните подове са три типа - за леко, средно и тежко натоварване. В зависимост от това и съставът им е различен.

Настилката за леко до средно натоварване е от 0.5 до 1 мм. и съдържа двукомпонентна противопрахова епоксидна смола и кварцов пясък. Подходяща е за товарни рампи, складови помещения, шивашки цехове, сладкарски цехове, фармацефтично производство, покрити паркинги.

Настилката за средно натоварване се нанася с дебелина от 0.9 до 2.8 мм. Настлките с 0.9 и 1 мм. дебелина се състоят от двукомпонентен епоксиден грунд, двукомпонентно еластично цветно разливно епоксидно покритие, и са подходящи за хладилни помещения, помещения, където трябва да се работи при ниски температури, складови и производствени цехове. При по-дебелите епоксидни настилки се добавя и кварцов пясък.

Настилката за тежко натоварване е с дебелина от 2 до 4.5 мм. Състои се от двукомпонентен епоксиден грунд, трикомпонентно цветно епоксидно разливно покритие, кварцов пясък с двукомпонентно цветно епоксидно покритие. Подходящи са за много натоварени зони с човекотрафик и движещи се машини.