За реклама в сайта ни

За да поставим Вашето лого, линк или друга реклама в сайта ни, Моля, пишете ни на e-mail: mnpartners@abv.bg!

Минималният срок за рекламата Ви е един месец, като цените са фиксирани. Плащането става по банков път с издадена от нас фактура.

Няма ограничения в дейността на рекламиращия, но си запазваме правото да изключваме рекламни сайтове, в които има обидно съдържание.

Рекламата ви се показва в лявата част на екрана под меню Продукти, Ремонти/Услуги, Под наем, и е видима непрекъснато независимо на коя страница се намира посетителят.

 

Желаем Ви здраве и благополучие!

Екипът на MN Partners