Рампа за изтривалка без вграждане

  • рампи за алуминиеви изтривалки
  • рампа за алуминиева изтривалка

И трите модела - HD40, HD60 и L45, могат да се монтират директно върху пода без да има легло с помощта на рампа от две, три, четири страни. Рампата е два вида: за височина на профилите 17 мм. /HD40 и HD60/ и за нископрофилните - 8 мм. /L45/. Захващането й става с дюбели в пода или захват на профилите за пода под самата вложка за да няма видими глави на дюбелите.

Алуминиева рампа за нископрофилни изтривалки

Алуминиева рампа за нископрофилни изтривалки рампа за подове

Алуминиева рампа за нископрофилните изтривалки L45 с височина на профилите 8 мм. за открит монтаж директно върху пода без вграждане.

Алуминиева рампа за изтривалки модел HD40 и HD60

Алуминиева рампа за изтривалки модел HD40 и HD60 алуминоеви рампи за под алуминиева рампа за денивелация в нивата на пода

Алуминиева рампа за изтривалките модел HD40 и HD60 с височина на профилите 17 мм. за открит монтаж директно върху пода без необходимост от вграждане в легло.