Подове за хранително-вкусова промишленост

В хранително-вкусовата промишленост и производствата й, има редица изисквания, на които трябва да отговаря подовата настилка. Водно базираните епоксидни подове са специално разработени за да отговарят на изискванията, като лесно почистване и незадържане на мръсотия, износоустойчивост, противохлъзгане. Дебелината на настилките е от 1 до 3 мм., в зависимост от вида дейност. Подходящи са за кланици, месарски и колбасарски цехове, сладкарски цехове, млекопреработвателна промишленост, както и за магазини, супер- и хипермаркети, автогари, летища. Системата се състои от двукомпонентен бодно базиран епоксиден грунд и двукомпонентно водно базирано цветно епоксидно разливно покритие. При 2.5 и 3 мм.-ровата настилка се нанася и трикомпонентно водно базирано епоксидно разливно покритие създаващо бариера между мокри основи, което се полага преди нанасянето на последния слой с цветно покритие.