Полезно

Алуминиеви изтривалки

Алуминиеви изтривалки

За да изберете алуминиева системна изтривалка първо е добре да сте наясно директно върху пода ли ще се поставя или ще се вгради в подготвено легло. Ако е върху пода, Ви е необходима рампа, която да не възпрепятства стъпването и да няма спъване. Ако ще се вгражда, е добре леглото да е равно и гладко с дълбочина от 17 до 21 мм. в зависимост от вида на вложките на изтривалката.